Ny tale ny fanatanterahana

Ny talen’ny fanatanterahana no miantoka ny lafiny fampiharana ireo famatsiambola sy ireo hetsika. Izy no miantsoroka ny endrika fikirakirana ao amin’ny « fondation ». Ny tale mpanatanteraka no mametraka ny fitsipika anaty, manome alalalana na fikarohana na fanohanana, miandraikitra ny fandraisana mpiasa, manapakevitra amin’ny fanokafana kaontim-bola, manapakevitra amin’ny taratasy fifanarahana, manaramaso ny hetsika fanomezana fanampiana, mitazona sy mamaritra ireo kaonty.

Images: 

M. Alain Liva RAHARIJAONA

Directeur Exécutif

Tahina Andriamandroso

Responsable Administratif

Tato amin'ny FAPBM nanomboka tamin'ny 2005 i Tahina ary manana mari-pahaizana avy tao amin'ny INSCAE izy. Niasa tao amin'ny WWF Madagascar izy mialohan'ny nankanesany tao am FAPBM. 

M. Hajarivo Andrianandrasana

Chargé des Moyens Généraux

Nanomboka tamin'ny 2012 i Hajarivo no tato amin'ny FAPBM. Nahazo mari-pahaizana avy tao amin'ny ISPM sy ny INPF izy ary niasa tamin'ny "menuiserie" an'ny tenany ary tamin'ny fanaovana trano alohan'ny nankanesany tato amin'ny FAPBM. 

Serge Henri RATSIRAHONANA

Responsable Suivi-Evaluation
Nanomboka niasa tato amin'ny FAPBM tamin'ny 2015 i Serge. Biologiste ary nianatra momba ny "anthropologie économique au SUNY Stony Brook, NY - USA". Niasa tao amin'ny UNESCO (Centre du Patrimoine Mondial), tao amin'ny CARE International Madagascar sy tao amin'ny banky iraisam-pirenena izy talohan'ny niasany tato amin'ny FAPBM

Onintsoa RANDRIANAIVO

Responsable Financier

Nahazo maripahaizana tao amin'ny INSCAE ary avy tao amin'ny ENAM i Onintsoa. Niasa tao amin'ny FASP - Private Sector Support Fund, AGETIPA ary ny Programme Environnemental 3 izy alohan'ny nahatongavany tato amin'ny FFAPBM tamin'ny novambra 2016

Evah RALALARISOA

Contrôleur Interne

Manana mari-pahaizana amin'ny "Finances et Comptabilité", nanomboka niasa tato amin'ny Fondation i Evah raha avy niasa tamin'ny sehatry ny "audit" tamin'ny "cabinet" sy tao amin'ny "groupe Sipromad" 

Aina ANDRIANALIZAHA

Responsable Communication et Marketing

Manana mari-pahaizana amin'ny "Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication" avy amin'ny  "Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo", i Aina dia nanomboka niasa tato amin'ny FAPBM tamin'ny 2016 raha avy niasa tany amin'ny Orange Madagascar sy Marie Stopes Madagascar izy. 

Mamy Rafanoharana

Comptable
Nahazo ny mari-pahaizana "comptabilité sy finances" avy teny amin'ny INSCAE i Mamy ary niasa tany amin'ny tetikasa Managed Resources Protected Areas sy ny Comité Internationale de la Croix Rouge alohan'ny nidirany tato amin'ny FAPBM

Ranto Randriantsoa

Grant Officer
"Ingénieur forestier", i Ranto dia niasa tamin'ny fiarovanana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ka manampahaizana manokana izy amin'ny "gouvernance forestière", ny "NRR management" ary ny "FSC Forest Certification".