Ny filankevi-pitantanana

Mamaritra sy manompana ny politika ara-paikadin’ny Fanorenana no andraikitry ny filankevi-pitantanana. Mpikambana avy amin’ny firahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina no mandrafitra azy. Mba ho fanarahamaso akaiky ny hetsika ataony sy ho fikajikajiana ny fifadraisana amin’ireo mpanome vola aza dia mihaona isan-taona amin’ireo mpadray anjara betsaka amin’ny renivola ny filankevi-pitantanana. Ireny fihaonana ireny no ahafahana mametraka sy miresaka ny toedraharaha fa indrindra miady hevitra ho an’ny vina, omen-danja ny tolokevitr’ireo mpanohana ara-bola.

Rtoa Cécile Marie Ange MANOROHANTA

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana hatramin'ny taona 2013

Filoha ny oniversite an'Antsirànana

Mme Sahondra RAJOELINA

Filoha ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana nanomboka tamin'ny 2013.

Directeur Général ao amin'ny Conservation International à Madagascar.

Rtoa Naritiana RAKOTONIAINA RANAIVOSON

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana hatrampin'ny 2013.

Directeur Exécutif ao amin'ny Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement (SAGE).

Rtoa Nanie RATSIFANDRIHAMANANA

Filoha lefitry ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana nanomboka tamin'ny 2015.

Country Director ny WWF Madagascar

Atoa Alain Liva RAHARIJAONA

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana hatrami'ny 2015.

Conseiller économique ny Ambassade de Madagascar ho an'ny Belgique, ny Pays-Bas sy ny Luxembourg, Mission permanente auprès de l'Union Européenne

Atoa Eric RAKOTO-ANDRIATSILAVO

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana nanomboka tamin'ny 2015

Sekretera Nasionaly ny Pôles Intégrés de Croissance (PIC) 

Atoa Ratafika DIMBINDRAIBE

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana nanomboka tamin'ny 2019.

Talen'ny kabinetra ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. 

Rtoa Hanta Zo RAKOTOVAO

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana nanomboka tamin'ny 2019.

Mpiandraikitra ny departemanta misahana ny lalàna ao amin'ny Orange Madagascar sy Orange Money Madagascar. 

Atoa Uwe KLUG

Mpikambana ao amin'ny filankevipitantanana

Ao amin'ny filankevipitantanana nanomboka tamin'ny 2019.

Expert sectoriel principal biodiversité ao amin'ny KfW, banky ny fampandrosoana alemana.