Momba ny FAPBM

Ny Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar dia natsangana tamin'ny 2015 mba ho famatsiana maharitra ny faritra ala voaharo eto Madagasikara. Anjara andraikitry ny FAPBM ny mitady loharanombola maharitra ho an'ny fiarovana ny faritra ala voaharo eto Madagasikara.

Ny fahatokisan'ny mpamatsy vola toy ny Conservation International, WWF, l’Agence Française de Développement (AFD), le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, la KfW, le Fonds Environnemental Mondial, …, dia nahafahan'ny FAPBM niaro faritra ala voaharo miisa 31 tamin'ny 2017, izay midadasika amin'ny 3 tapitrisa Ha. 

10 taona mihoatra izay no nisanay teto amin'ny FAPBM mba ho ohatra ny baobab ny karazanjavaboahary manan'aina eto Madagasikara ka ho ela velona izy io satria miantoka ny fiainan'ny olombelona.