Momba ny FAPBM

Ny "baobab", ilay hazo fahamantarana ny FAPBM, dia maneho ny tsy manampaharoa ny karazanjavaboahary manan'aina ita eto Madagasikara. Amin'ireo karazana baobab 8 ita eto an-tany, ny 6 dia tsy misy afa-tsy eto amin'ny nosintsika
 
Miasa izahay eto amin'ny FAPBM mba ho toy ny baobab ny karazanjavaboahary manan'aina eto Madagasikara : ho ela velona any anatin'ireo faritra ala voaharo izy ireo. 
Tamin'ny taona 2005 dia nivondrona ny Ministera ny tontolo iainana, ny WWF ary ny Conservation International mba hanangana rafitra mateza ho an'ny famatsiana ny fitandrovana ny faritra ala voaharo. Hita mantsy fa mba ampaharitra ny karazanjavaboahary manan'aina ita eto Madagasikara, dia ilaina ny loharanombola maharitra mba hiarovana azy ireo. Natsangana ary ny "Fondation pour les Aires Protégées et pour la Biodiversité de Madagascar" (FAPBM).
12 taona izao ny niasan'ny FAPBM ka miisa 31 izao ny faritra ala voaharo misitraka ny famantsiambola omeny isan-taona.