Contributeurs au capital

Ny Banky iraisampirenena

Ny Banky iraisampirenena dia anisan'ireo mpamatsy vola ny FAPBM miaraka amin'ny USD 7.5 tapitrisa napetrany tamin'ny kitapombola ny FAPBM.

KFW

Nanomboka tamin'ny 2016 dia ny KFW no mpamatsy vola voalohany ny FAPBM miaraka amin'ny 24,5 tapitrisa EUR napetraka tamin'ny tahiry ny FAPBM. 

NY FEM

Anisan'ny nanome vola tamin'ny tahirimbola ny FAPBM ny FEM na Fonds pour l'Environnement Mondial : 10 tapitrisa dolara amerikanina ny fandraisany anjara tamin'izany

Ny AFD

Ny Governemanta frantsay no voasokajy ho faharoa lehibe indrindra amin'ny mpamatsy vola ny FAPBM. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanafoanany ireo trosa (C2D) izay mitentina 13 tapitrisa EUR, ny AFD (2 tapitrisa Euros), ary ny FFEM (1 tapitrisa Euros)